CÁN BỘ-GIẢNG VIÊN

Bộ môn Lịch sử Việt Nam thực hiện sinh hoạt chuyên môn năm 2024

Thực hiện kế hoạch năm học 2023-2024, ngày 5-6-2024, Bộ môn Lịch sử Việt Nam tổ chức Seminar chuyên đề: Thương nghiệp Việt Nam dưới triều Nguyễn: Tiếp cận từ những nghiên cứu của các học giả ngoại quốc do giảng viên, ThS. Lê Thị Hoài Thanh thực hiện. 

Tham dự buổi Seminar ngoài giảng viên trong Khoa, còn có một số NCS ngành Lịch sử Việt Nam và sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử. Thông qua sự khảo cứu công phu các kết quả đã công bố ở trong và ngoài nước dưới nhiều hình thức: sách chuyên khảo, luận án tiến sĩ, chuyên luận trên các tạp chí nước ngoài, tham luận tại các hội thảo quốc tế Việt Nam học,… 

Chuyên đề cho thấy sự quan tâm của nhiều học giả nước ngoài đối với nhiều vấn đề của Việt Nam nói chung, vấn đề thương nghiệp dưới triều Nguyễn nói riêng, đặc biệt là về ngoại thương. 

Với cách tiếp cận từ cả hai chiều: nghiên cứu thương nghiệp Việt Nam dưới triều Nguyễn với các nước (lấy Việt Nam làm chủ thể) và nghiên cứu thương nghiệp của một số nước với Việt Nam (lấy nước ngoài làm chủ thể), Chuyên đề đã phần nào trả lời cho câu hỏi: Triều Nguyễn có thực sự có chính sách “ngăn sông cấm chợ” hay “bế quan tỏa cảng” hay không? 

Tại buổi Seminar, một số ý kiến trao đổi và thảo luận, giới thiệu thêm một số công trình nghiên cứu khác của các tác giả nước ngoài, đặt ra một số câu hỏi và vấn đề cần tiếp tục làm rõ hơn cũng như gợi ra những ý tưởng nghiên cứu mới,… góp phần tạo nên không khí sinh hoạt học thuật thực sự sôi nổi và có chất lượng.

Nguồn: Khoa Lịch sử
admin post: 2024-06-07 6:20:42 AM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...