CÁN BỘ-GIẢNG VIÊN

Giảng viên Khoa Lịch sử được khen thưởng tại Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2023-2024

Chiều ngày 24/12/2023, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đã tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2023-2024. Đây là hoạt động thường niên nhằm phát huy quyền làm chủ của viên chức, người lao động; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tập hợp sức mạnh của tập thể, năng lực sáng tạo của viên chức, người lao động và của các tổ chức đoàn thể nhằm thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ năm học.

Tham dự Hội nghị có:

- TS. Bùi Văn Lợi - Phó Giám đốc Đại học Huế;

- PGS.TS. Nguyễn Duân - Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế;

- GS.TS. Dương Tuấn Quang - Q. Chủ tịch Hội đồng Trường;

- PGS.TS. Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng, Phụ trách Trường cùng toàn thể viên chức, người lao động Nhà trường.

Thay mặt Ban Giám hiệu Nhà trường, PGS.TS. Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng, Phụ trách Trường trình bày Báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2022 - 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2023 - 2024, theo đó, năm học 2022 - 2023, Trường ĐHSP đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ về tổ chức, nhân sự, hành chính, quản lý điều hành; công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác khảo thí và bảo đảm chất lượng giáo dục; hoạt động khoa học công nghệ; hoạt động hợp tác quốc tế; công tác truyền thông, kết nối. Bên cạnh đó, PGS.TS. Nguyễn Thành Nhân cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học vừa qua. Từ đó đưa ra những bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới.

Nhân dịp này, một số giảng viên của Khoa Lịch sử đã được biểu dương, khen thưởng do đạt nhiều thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học: 

PGS.TS. Nguyễn Thành Nhân và TS. Trần Thị Hải Lê được tặng giấy khen của Hiệu trưởng về việc đạt giải cao trong các hoạt động chuyên môn.

- PGS.TS. Bùi Thị Thảo và TS. Nguyễn Tuấn Bình được tặng giấy khen của Hiệu trưởng vì đã có công trình khoa học công bố trên Tạp chí khoa học quốc tế có uy tín thuộc danh mục WoS/Scopus năm học 2022-2023.

Xin chúc mừng thành tích của các thầy cô được khen thưởng tại Hội nghị.

 

Nguồn: Khoa Lịch sử
admin post: 2023-12-25 9:57:58 AM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...