CÁN BỘ-GIẢNG VIÊN

Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Khoa Lịch sử, Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Hôm nay, ngày 18/6/2021, thực hiện quyết định của Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Chi bộ Khoa Lịch sử long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho 6 quần chúng ưu tú là sinh viên Khoa Lịch sử tại phòng truyền thống của nhà trường, bao gồm:    

1. Đỗ Hoàng Sơn  

2. Nguyễn Minh Đại  

3. Phạm Thị Hải  

4. Lê Thị Như Hoa  

5. Lê Thị Thu Hiền  

6. Zơ Râm Thị Nghim    

Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Các đồng chí được kết nạp đều thể hiện niềm vinh dự, hân hoan, vui sướng khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng thời cũng thấy được trách nhiệm của bản thân cần tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng trong thời gian tới.    

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tất Thắng (Phó Bí thư Chi bộ Khoa Lịch sử) chúc mừng, đồng thời dặn dò, giao nhiệm vụ cho các đồng chí Đảng viên mới của Chi bộ. Trong nhiều năm qua, Chi bộ Khoa Lịch sử đã làm tốt công tác phát triển Đảng, đặc biệt là công tác phát triển Đảng trong sinh viên. Đồng chí Nguyễn Tất Thắng nhấn mạnh, trong những năm tiếp theo, công việc này được xác định vẫn là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng của Chi bộ Khoa Lịch sử.      

 

 

 

Nguồn: Khoa Lịch sử
admin post: 2021-06-18 4:45:32 PM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...