CÁN BỘ-GIẢNG VIÊN

Khoa Lịch sử tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2023-2024

Chiều ngày 11/12/2023, Khoa Lịch sử đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2023-2024 tại văn phòng Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. Hội nghị được điều hành bởi PGS.TS. Hoàng Chí Hiếu (Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa) và TS. Nguyễn Tuấn Bình (đại diện BCH Công đoàn bộ phận). Tham gia Hội nghị có sự tham dự đông đủ của tất cả cán bộ giảng viên trong Khoa.  

Tại Hội nghị, PGS.TS. Hoàng Chí Hiếu trình bày Dự thảo Báo cáo của Ban Chủ nhiệm Khoa tại Hội nghị Cán bộ viên chức năm học 2023-2024, TS. Nguyễn Tuấn Bình trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết năm học 2022-2023 và Phương hướng hoạt động năm học 2023-2024 của Công đoàn bộ phận Khoa Lịch sử.  

Trong năm học 2022-2023, mặc dù còn nhiều những khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và ý chí vượt qua khó khăn của từng cán bộ trong khoa, Khoa Lịch sử đã gặt hái được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực chủ yếu. Cán bộ, giảng viên Khoa Lịch sử luôn nhiệt tình, trách nhiệm và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên trong khoa học tập, thực hiện thực tập, thực tế lịch sử, nghiên cứu khoa học. Sinh viên ngành SP Lịch sử và ngành SP Lịch sử - Địa lý các khoá đều hào hứng, tích cực học tập.   

Trong nhiều năm, công tác nghiên cứu khoa học tại Khoa luôn diễn ra sôi nổi. Cán bộ toàn khoa tích cực triển khai đề tài các cấp, từ cấp cơ sở, cấp Đại học Huế đến đề tài thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề tài hợp tác với các địa phương trong nước cho đến những đề tài quốc tế. Trong năm học 2022-2023, Khoa Lịch sử đã tích cực triển khai các hoạt động hợp tác với các địa phương, các học giả và tổ chức quốc tế để tổ chức một số thuyết trình chuyên đề, hội thảo, seminar khoa học. Tiêu biểu như hội thảo quốc tế: Hội thảo khoa học quốc tế về Văn hóa và giáo dục lần thứ III (ICCE2022) tổ chức vào tháng 11/2022.  

Một trong những nhân tố quyết định tạo nên sự phát triển toàn diện, ổn định của Khoa Lịch sử trong năm học 2022-2023 với nhiều khó khăn thách thức đó là lãnh đạo, quản lý và cán bộ toàn Khoa luôn có ý thức gìn giữ và phát huy truyền thống tập thể đoàn kết, trên dưới, trước sau, chia sẻ của Khoa.  

Tại Hội nghị, nhiều cán bộ trong Khoa Lịch sử như PGS.TS. Trương Công Huỳnh Kỳ, PGS.TS. Đặng Văn Chương, TS. Nguyễn Đức Cương, PGS.TS. Nguyễn Tất Thắng, PGS.TS. Bùi Thị Thảo, PGS.TS. Lê Thành Nam, ThS. Lê Thị Hoài Thanh, TS. Lê Thị Quí Đức đã đưa ra những ý kiến tâm huyết đóng góp cho các văn kiện trình bày tại Hội nghị. Các ý kiến đều nhất trí với Dự thảo báo cáo của Trường, của Khoa. PGS.TS. Hoàng Chí Hiếu - Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa - thay mặt Chủ tịch đoàn tiếp thu và trao đổi với những ý kiến phát biểu của các cán bộ trong Khoa.   

Hội nghị đã kết thúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.

Nguồn: Khoa Lịch sử
admin post: 2023-12-11 10:39:13 PM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...