MEDIAS

Nơi lưu giữ những hình ảnh, video về Sinh viên, học viên, cán bộ, giảng viên của Khoa Lịch sử qua nhiều giai đoạn. Nếu bạn có tư liệu và muốn chia sẽ, vui lòng gửi vào email: khoalichsu@dhsphue.edu.vn hoặc qua FB: https://www.facebook.com/khoalichsudhsphue