CÁN BỘ-GIẢNG VIÊN

Đại hội Chi bộ Khoa Lịch sử, nhiệm kỳ 2022-2025

Ngày 18 tháng 7 năm 2022, Chi bộ Khoa Lịch sử đã tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thành Nhân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. Đại hội vui mừng được nhận lẵng hoa tươi thắm của Công đoàn bộ phận Khoa, Liên Chi đoàn - Liên Chi hội tặng và chúc mừng.

Tại Đại hội, Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2020-2022 và Dự thảo phương hướng công tác nhiệm kỳ 2022-2025 đã được thông qua. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ khoa Lịch sử đã đạt được nhiều thành tựu trên các mặt hoạt động: công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ; Công tác đào tạo, biên soạn giáo trình/bài giảng; Nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng; Công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể.

Trong công tác chính trị, tư tưởng, Chi ủy và Ban Chủ nhiệm Khoa không chỉ tập trung thực hiện nhiệm vụ trong Đảng viên, cán bộ, viên chức của Khoa mà còn quan tâm tới công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với sinh viên với những kế hoạch chung và gắn với những hoạt động cụ thể, lồng ghép vào các hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên, hoạt động ngoại khóa như thực tập, thực tế, văn hóa, thể dục thể thao. Với sự chỉ đạo sát sao của Chi ủy, Ban Chủ nhiệm Khoa, công tác tổ chức, cán bộ của Khoa đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, cụ thể là: Đảng viên, cán bộ, công chức và sinh viên tham gia đầy đủ, có trách nhiệm trong các đợt học tập, quán triệt Nghị quyết của các Hội nghị Trung ương Đảng Khóa XIII; Tiếp tục thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chỉ thị của Đảng ủy Trường; Đảng viên trong Chi bộ giữ các chức vụ chủ chốt trong Khoa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Hầu hết các đảng viên là cán bộ, sinh viên trong Khoa thông qua công tác giảng dạy và học tập tại Khoa,cũng như sinh hoạt tại địa phương đã thể hiện sự trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; nói và làm theo Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; mạnh dạn đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực, các tệ nạn xã hội, các biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, cục bộ; không có dấu hiệu tham nhũng, thoái hóa, biến chất, tự diễn biến; Chi bộ đã phối hợp với Ban Chủ nhiệm lãnh đạo, điều hành các công việc của Khoa ổn định, việc phân công phân nhiệm hợp lý, phát huy được năng lực của các cá nhân; Điều chỉnh kịp thời kế hoạch phân nhiệm trong bối cảnh nhiều giảng viên về hưu, chưa có điều kiện bổ sung nhân sự, sinh viên nhập học ít; Chỉ đạo tổ chức thành công Kỷ niệm 65 năm thành lập Khoa (1957-2022), tham gia tích cực Kỷ niệm 65 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (1957-2022).

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi ủy đã lãnh đạo Ban Chủ nhiệm Khoa đề ra những chủ trương và biện pháp thích hợp để triển khai một cách có hiệu quả công tác đào tạo và quản lý sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo.

Về xây dựng chương trình, giảng dạy và học tậpChi ủy đã lãnh đạo Khoa đạt được nhiều kết quả tốt nhằm nâng cao chất lượng đào tạo: Hướng dẫn bảo vệ thành công 9 khóa luận, 9 luận văn Thạc sĩ, 7 luận án Tiến sĩ, trong đó có 1 luận án được đề nghị tham dự Giải thưởng Sử học Đinh Xuân Lâm; Từ tháng 6/2021, ngành Lịch sử Việt Nam của Khoa Lịch sử là một trong hai ngành của Trường Đại học Sư phạm Huế được Bộ Giáo dục và Đào tạo tín nhiệm, lựa chọn làm cơ sở đào tạo Tiến sĩ thuộc Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lí các cơ sở giáo dục đại học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030 (gọi tắt là Đề án 89); Trong tuyển sinh năm 2021, Khoa có thêm 3 ứng viên trúng tuyển NCS chuyên ngành Lịch sử Việt Nam; Tuyển sinh năm học 2021 – 2022 có nhiều khởi sắc, Khoa Lịch sử tuyển được 20 sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử và 75 sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý; 01 giảng viên được nhận học vị Tiến sĩ.

Công tác nghiên cứu khoa học trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 tiếp tục có những tiến bộ, cụ thể:

- Khoa Lịch sử có quan hệ hợp tác với các trung tâm nghiên cứu khoa học và  các trường đại học có uy tín trong cả nước như: Viện Sử học Việt Nam, Viện Lịch sử Quân sự, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, Trường Đại học Duy Tân, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, Trường Đại học Quy Nhơn… 

- Khoa Lịch sử là 1 trong 3 khoa của Trường Đại học Sư phạm tham gia hợp tác đào tạo, NCKH với Đại học Aix Marseille của Pháp. Đây là chương trình trao đổi sinh viên ở bậc Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ. Trong năm 2022, có 01 giảng viên sang trao đổi học thuật ở Viện Nghiên cứu châu Á thuộc Đại học Aix Marseille.

- Nhiều đảng viên trong chi bộ đã xuất bản sách độc lập hoặc viết chung; thực hiện nhiều đề tài khoa học các cấp; nhiều bài viết đăng ở tạp chí khoa học chuyên ngành ở trung ương, ở các tạp chí địa phương và các kỷ yếu của các hội nghị khoa học các cấp từ cơ sở đến quốc tế. Cụ thể: 

- Khoa Lịch sử chủ trì về chuyên môn trong việc tổ chức thành công Hội thảo quốc tế “Giáo dục Pháp – Việt từ cuối thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX” (11/2020), do Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế phối hợp với Viện Nghiên cứu châu Á thuộc Đại học Aix Marseille, Đại Sứ quán Pháp tại Việt Nam, Viện Pháp Việt Nam, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia, Phân viện Phật học Việt Nam tại Huế; Hội thảo quốc tế về văn hóa và giáo dục lần thứ II (ICCE 2021) với chủ đề: “Giáo dục Tân học ở Đông Á và Việt Nam từ giữa thế kỷ XIX đến cuối thế kỷ XX” (11/2021) (Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên, Đại Sứ quán Pháp tại Việt Nam, Viện Pháp Việt Nam, Viện Nghiên cứu châu Á thuộc Đại học Aix Marseille (Pháp) và Tổ chức The HEAD Foundation (Singapore), với sự tài trợ của Quỹ Đổi mới Sáng tạo của Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn thuộc Tập đoàn Vin Group).

- 1 đề tài NCKH cấp Bộ đang thực hiện; 6 đề tài NCKH cấp Đại học Huế, trong đó đã nghiệm thu: 2, đạt loại Tốt.

- 1 đề tài trọng điểm cấp Trường được nghiệm thu, chuyển giao thành ấn phẩm kỉ niệm 65 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

- 2 đề tài NCKH cấp Trường đang thực hiện.

- Đã nghiệm thu 2 giáo trình, xuất bản 2 giáo trình, 7 cuốn sách chuyên khảo và tham khảo phục vụ đào tạo và cộng đồng xã hội.

- Năm học 2020 – 2021, có 24 bài nghiên cứu đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước thuộc danh mục tạp chí tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, 5 bài trên tạp chí khoa học quốc tế (SCOPUS) gồm các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản và giáo dục; 30 bài nghiên cứu tham gia hội thảo khoa học quốc gia, 13 bài hội thảo quốc tế tại các trường đại học có uy tín, đại học vùng và đại học quốc gia, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

- 1 đề tài của giảng viên đạt giải Nhất Giải thưởng Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ dưới 35 tuổi trong các cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp tổ chức. 

- 2 đề tài đạt giải khuyến khích cuộc thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 và 2021.

- 02 cán bộ được công nhận giảng viên giỏi nghiệp vụ toàn quốc.

Về công tác bồi dưỡng, Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, giảng viên trong Khoa thực hiện tích cực tham gia các dự án hỗ trợ đổi mới cải cách giáo dục phổ thông và nâng cao năng lực của các trường sư phạm: ETEP, RGEP. Các giảng viên của Khoa đã tham gia bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cốt cán ở các trường phổ thông của 10 tỉnh miền Trung để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành từ năm 2018.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ đã lãnh đạo các đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên) hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra. Thực hiện chế độ giao ban nghiêm túc (giữa Chi ủy, Ban Chủ nhiệm Khoa, Chủ tịch Công đoàn bộ phận và Bí thư Liên chi đoàn, các Tổ trưởng, Trợ lý).

Công tác công đoàn

- Đoàn viên công đoàn thể hiện tinh thần tương trợ giúp đỡ nhau trên nhiều mặt của đời sống tinh thần, vật chất cũng như công tác. Làm tốt công tác hiếu hỉ, nhân đạo.

- Tích cực tham gia phong trào do Công đoàn phát động như văn nghệ, thể dục, thể thao, đạt được một số thành tích đáng kích lệ: Giải nhất Cuộc thi ảnh áo dài của công đoàn trường ĐHSP, ĐH Huế tổ chức, tham gia Giải bóng chuyền truyền thống CBVCLĐ trường Đại học Sư phạm Huế năm 2022.

- Định kì tổ chức các cuộc họp Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận mở rộng để xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động của công đoàn. 

- Lãnh đạo Ban Chủ nhiệm Khoa phối hợp với Công đoàn tổ chức các hoạt động chuyên môn như Seminar chuyên đề; xây dựng một số clip chuyên đề như Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong Chương trình Lịch sử nhà trường, clip ca nhạc Chào ngày mai, chào tương lai,…  và Số phát sóng thứ 8 trong Chương trình Đồng hành cùng giáo dục trực tuyến của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế với chủ đề: Tổ chức hoạt động trải nghiệm trực tuyến trong dạy học lịch sử ở Trường trung học phổ thông;…

- Hàng năm, công đoàn viên đều tham gia viết bài trong Tập san Nhà giáo của Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Huế, trung bình mỗi năm 3 - 5 bài và các ấn phẩm kỉ niệm 65 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm và Đại học Huế.

- Tham gia đầy đủ việc đóng góp cho quỹ phúc lợi của Khoa.

- Công đoàn khoa trong các năm đều đạt danh hiệu “Công đoàn vững mạnh xuất sắc”.

Công tác Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên

- Hầu hết đoàn viên thanh niên có ý thức học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, tham gia tích cực các phong trào của Đoàn trường và các tổ chức Đoàn cấp trên.

- Cán bộ lãnh đạo Liên Chi đoàn đã năng nổ, nhiệt tình, tạo được sinh hoạt sôi nổi trong đoàn viên, sinh viên thông qua các hoạt động thể dục, thể thao, văn nghệ. 

Nhận thức công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt trong quá trình phát triển của Khoa, trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ đã tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ này, cụ thể là:

- Đảm bảo sinh hoạt định kỳ của Chi bộ và Chi ủy.

- Kết nạp thêm 6 đảng viên mới và 12 cảm tình đảng. 

- Về kết quả đánh giá chất lượng đảng viên và xếp loại chi bộ: 

+ Năm 2020: 03 đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 11 đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ; Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

+ Năm 2021: 03 đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 12 đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ; Chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, chương trình hành động của Trường Đại học Sư phạm, của Đại học Huế trong việc thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị (2019); từ yêu cầu đổi mới của nhà trường, từ thực tế Khoa Lịch sử, Chi bộ Khoa Lịch sử đề ra phương hướng và nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022 - 2025 là: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; các Nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy tính chủ động và sáng tạo của cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên trong thực thi nhiệm vụ; tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp dạy học, bồi dưỡng theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu xã hội; ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong công tác quản lý, dạy học và nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ cán bộ; thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo chất lượng giáo dục đại học; xây dựng nề nếp và môi trường sư phạm kiểu mẫu; phấn đấu để Chi bộ Khoa Lịch sử luôn là Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng Khoa Lịch sử thành một khoa mạnh, đáp ứng nhu cầu xã hội, góp phần phát triển Đại học Huế và Trường Đại học Sư phạm thành “nơi biến tri thức trở thành giá trị”Để thực hiện phương hướng, nhiệm vụ nói trên, Chi bộ xác định nhiệm vụ cụ thể trong các lĩnh vực chính trị, tư tưởng tổ chức; đào tạo và nghiên cứu khoa học; đoàn thể, xây dựng Đảng.

Đại hội đã nghiêm túc lắng nghe và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ‌đồng chí Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng nhà trường. Đồng chí Nguyễn Thành Nhân đánh giá Chi bộ khoa Lịch sử có tinh thần đồng thuận cao, di sản quý báu này của Khoa Lịch sử cần tiếp tục được phát huy để xây dựng một tập thể khoa học có sự truyền nối giữa các thế hệ. Với tiềm năng, vị thế, tầm nhìn của Khoa Lịch sử, đồng chí Nguyễn Thành Nhân tin tưởng Chi bộ Khoa Lịch sử sẽ hoàn thành được nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2022-2025 và hoàn thành một cách xuất sắc.

Tại Đại hội, các đồng chí Trương Công Huỳnh Kỳ, Đặng Văn Chương, Nguyễn Tất Thắng, Lê Thành Nam… đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp để bổ sung, hoàn thiện cho Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2022-2025 của Chi bộ

Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 03 đồng chí: 

1. Đồng chí Nguyễn Tất Thắng

2. Đồng chí Trần Thị Hải Lê

3. Đồng chí Bùi Thị Thảo

Trong đó, đồng chí Nguyễn Tất Thắng giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ là đồng chí Trần Thị Hải Lê.

Sau một thời gian làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, nghiêm túc, Đại hội Chi bộ Khoa Lịch sử nhiệm kỳ 2022-2025 đã thành công tốt đẹp. Sự thành công của Đại hội là cơ sở trực tiếp có ý nghĩa quyết định để Chi bộ tiếp tục lãnh đạo Khoa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác trong 5 năm tới.

Nguồn: Khoa Lịch sử
admin post: 2022-07-19 10:40:57 PM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...