Đào tạo sau Đại học

Khoa Lịch sử tổ chức bảo vệ luận văn cao học cho học viên ngành Lý luận & Phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử, Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới khoá 29 (2020-2022)

Trong Quý I năm 2023, tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Khoa Lịch sử đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ của các chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử, Lịch sử Việt Nam, Lịch sử Thế giới cho các học viên khoá học 2020-2022.             

Các Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử, Lịch sử Việt Nam, Lịch sử Thế giới được thành lập với sự tham gia của nhiều chuyên gia, giảng viên là Phó giáo sư, Tiến sĩ có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác và giảng dạy của Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế và Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.

Sau hai năm học tập, rèn luyện, luận văn tốt nghiệp là kết quả của quá trình phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn của mỗi học viên. Tại các Hội đồng bảo vệ luận văn, sau khi nghe phần trình bày của các học viên, các thành viên trong hội đồng đã đưa ra nhiều nhận xét, ý kiến phản biện, bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đã đạt được của các học viên, cũng đã chỉ ra những hạn chế để hoàn thiện luận văn.  

Đánh giá về các đề tài tham gia bảo vệ đợt này, các Hội đồng chấm luận văn đều nhận định các luận văn có hình thức phù hợp với chuyên ngành đào tạo, đều có tính sáng tạo cao, trình bày khoa học, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn. Các học viên đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành đề tài, vận dụng sâu sắc các kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất ra các giải pháp ưu việt cho các vấn đề của đề tài đưa ra.  

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, đúng quy chế, các Luận văn tốt nghiệp của học viên đều được các Hội đồng chấm luận văn đánh giá đạt yêu cầu và đề nghị phòng Đào tạo Sau đại học hoàn thiện hồ sơ trình Hiệu trưởng Nhà trường công nhận học vị Thạc sĩ cho các học viên đủ điều kiện.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ Luận văn:

Nguồn: Khoa Lịch sử
admin post: 2023-03-30 3:11:58 PM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...