Đào tạo sau Đại học

Khoa Lịch sử tổ chức bảo vệ đề cương luận văn cao học cho học viên ngành Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới khoá 31 (2022-2024)

Sáng ngày 24/12/2023, tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Khoa Lịch sử đã tổ chức Lễ bảo vệ đề cương luận văn cao học cho học viên ngành Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới khoá 31 (2022-2024).

 

 

Nguồn: Khoa Lịch sử
admin post: 2023-12-24 9:33:30 PM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...