Đào tạo sau Đại học

Đào tạo tiến sĩ ngành Lịch sử Việt Nam theo Đề án 89 - Cơ hội cho các nghiên cứu sinh

Được giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ ngành Lịch sử Việt Nam (lúc đầu là Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại), từ năm 2006 đến nay, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Huế đã thể hiện được là một trong những trung tâm đào tạo tiến sĩ sử học hàng đầu của cả nước. Nghiên cứu sinh tham gia học tập tại Khoa Lịch sử khá đa dạng, không chỉ tập trung ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên mà còn đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long, cũng như không chỉ là giáo viên từ các Sở Giáo dục và Đào tạo, giảng viên các trường cao đẳng và đại học sư phạm mà còn đến từ các trường đại học kinh tế, học viện chính trị, cán bộ các ban, ngành cấp tỉnh và đơn vị Quân đội.

Qua 15 năm, đã có 20 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Mảng đề tài nghiên cứu của các luận án tập trung vào chủ đề đấu tranh yêu nước và cách mạng trong thời kì cận đại và hiện đại, lịch sử kinh tế, tôn giáo. Nhiều luận án được Hội đồng đánh giá xếp loại xuất sắc, được trao Giải thưởng Sử học Phạm Thận Duật và Giải thưởng Sử học Đinh Xuân Lâm – là 2 giải thưởng có uy tín hàng đầu của ngành sử học cả nước.

Nhiều luận án sau khi bảo vệ đã được tác giả bổ sung, chỉnh sửa để in thành sách, như Khu phi quân sự - vĩ tuyến 17 (1954-1967) của TS. Hoàng Chí Hiếu, Phong trào yêu nước và cách mạng tỉnh Hà Tĩnh từ cuối thế kỉ XIX đến Cách mạng tháng Tám 1945 của TS. Nguyễn Tất Thắng, Chiến tranh Nhân dân ở Quảng Bình trong kháng chiến chống Mỹ những năm 1965-1973 của TS. Mai Xuân Toàn, Phong trào chống, phá ấp chiến lược ở miền Tây Nam bộ (1961-1965) của TS. Phạm Đức Thuận, Phong trào chấn hưng Phật giáo ở miền Trung Việt Nam (1932-1951) của TS. Dương Thanh Mừng, …

Nhiều nghiên cứu sinh sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ tiếp tục thành công trên con đường nghiên cứu khoa học, đạt chức danh Phó Giáo sư hoặc trở thành nhà quản lí trong các cơ sở giáo dục và cơ quan nhà nước.

 

Để có được kết quả trên đây, trong quá trình đào tạo, Khoa Lịch sử đã có sự hợp tác chặt chẽ với nhiều nhà khoa học hàng đầu, đến từ các cơ quan nghiên cứu và trường đại học lớn trong cả nước, như Viện Sử học, Viện Lịch sử Đảng, Viện Lịch sử Quân sự, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực III Đà Nẵng, … Đây chính là cơ sở để Khoa để nâng cao chất lượng các luận án cũng như trình độ của người học. Việc có mối quan hệ hợp tác rộng rãi với các cơ quan nghiên cứu hàng đầu trong nước cũng góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho Nghiên cứu sinh tiếp cận và khai thác nguồn tài liệu của Đảng, Chính phủ và Quân đội tại các cơ quan lưu trữ, viện nghiên cứu, Thư viện Quân đội, Phòng tư liệu của Quân khu IV, V, VII… để hoàn thành luận án cũng như công bố các kết quả nghiên cứu của mình trên các tạp chí chuyên ngành.

 

Với những kết quả đạt được trên đây, từ tháng 6-2021, Khoa Lịch sử Trường Đại học Sư phạm Huế vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo tín nhiệm, lựa chọn làm cơ sở đào tạo tiến sĩ ngành Lịch sử Việt Nam (cùng với ngành Động vật học của Khoa Sinh học) thuộc Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lí các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 (gọi tắt là Đề án 89). Điều này khẳng định uy tín, chất lượng đào tạo trình độ tiến sĩ của Khoa Lịch sử nói riêng cũng như của Trường Đại học Sư phạm Huế nói chung, mở ra những cơ hội và điều kiện thuận lợi lớn cho người học là giảng viên và cán bộ quản lí hiện đang công tác trong các cơ sở giáo dục đại học. Bên cạnh nhận được sự hỗ trợ về học phí, học bổng và kinh phí dự hội thảo quốc tế từ ngân sách nhà nước theo Đề án 89, nghiên cứu sinh sẽ còn có cơ hội được làm việc với nhiều nhà khoa học hàng đầu của cả nước hiện đang cộng tác với Khoa Lịch sử trong quá trình đào tạo cũng như tiếp cận với một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu của nước Pháp thông qua hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Sư phạm Huế với Đại học Aix Marseille.

 

Thực hiện Đề án 89 đồng thời cũng đặt lên vai đội ngũ giảng viên Khoa Lịch sử những trách nhiệm nặng nề trong việc góp phần hoàn thành mục tiêu của Đề án cũng như nâng cao vị thế của Trường Đại học Sư phạm Huế trên hành trình phấn đấu trở thành trường Đại học Sư phạm trọng điểm của cả nước.

Hoàng Chí Hiếu‌

Nguồn: Khoa Lịch sử
admin post: 2022-01-20 10:34:56 AM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...