Đào tạo sau Đại học

Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế: Điểm đến tin cậy của các nghiên cứu sinh (NCS)

Từ năm 2007, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế bắt đầu mở mã ngành đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam cận hiện đại, NCS dự thi đầu tiên là Nguyễn Tất Thắng và NCS bảo vệ thành công luận án đầu tiên là Hoàng Chí Hiếu.

 

NCS Hoàng Chí Hiếu trong buổi bảo vệ luận án cấp Đại học Huế năm 2011

 

Cho đến nay, đã có 20 NCS hoàn thành quá trình đào tạo và nhận được học vị Tiến sĩ sử học tại cơ sở đào tạo Khoa Lịch sử, Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

 

NCS thứ 20 Đinh Thị Kim Ngân đã bảo vệ thành công luận án cấp Đại học Huế để nhận học vị Tiến sĩ Sử học

 

Năm 2021, có 3 ứng viên nộp hồ làm NCS tại Khoa, trong đó 2 ứng viên đến từ Quảng Trị và đặc biệt có ứng viên Bùi Hoàng Tân đến từ Đại học Cần Thơ.

 

Ứng viên NCS Nguyễn Chí Hiếu trong buổi xét duyệt Hồ sơ đầu vào NCS năm 2021

 

Hội đồng xét hồ sơ đầu vào của ứng viên NCS Nguyễn Chí Hiếu

 

Với tiêu chí đảm bảo chất lượng đào tạo và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người học, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đã và đang là điểm đến tin cậy của nhiều học viên và NCS trên cả nước.

 

Nguồn: Khoa Lịch sử
admin post: 2021-04-23 7:22:01 AM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...