Đào tạo sau Đại học

Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho học viên Lớp cao học Lịch sử Thế giới, khóa học 2018-2020

Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên sau hai năm học tập, ngày 25/12/2020, tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Khoa Lịch sử đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho 3 học viên lớp Cao học Lịch sử Thế giới, khoá học 2018 - 2020. 

Chủ đề các luận văn bao gồm các nghiên cứu về những vấn đề sau: 

1. “Vai trò của người Hoa trong nền kinh tế Philippines thời thuộc địa (1571-1946)” của học viên Nguyễn Thị Ni Na (giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Lê Thành Nam và TS. Trần Thị Quế Châu) nghiên cứu sự hình thành, phát triển và những chuyển biến trong hoạt động kinh tế người Hoa ở Philippines thời kỳ thuộc địa trên các lĩnh vực chủ yếu: thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tín dụng-ngân hàng dưới tác động của những nhân tố chủ quan, khách quan. Trên cơ sở đó, luận văn xác định vai trò của cộng đồng người Hoa trong nền kinh tế Philippines giai đoạn này.

2. “Hợp tác an ninh đa phương của Hoa Kỳ ở Đông Nam Á trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI” của học viên Lê Minh Chính (giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Bùi Thị Thảo và TS. Nguyễn Tuấn Bình) nghiên cứu một cách có hệ thống và tương đối toàn diện về vấn đề hợp tác của Hoa Kỳ với các nướcĐông Nam Á trên lĩnh vực an ninh đa phương giai đoạn 2001-2020. Từ nội dung, đề tài góp phần cung cấp dữ liệu để đánh giá khách quan, khoa học về vấn đề hợp tác an ninh đa phương của Hoa Kỳ ở Đông Nam Á trong hai thập niên đầu thế kỉ XXI cũng như những tác động của quá trình này.

3. “Quan hệ Ấn Độ - Malaya giai đoạn 1947-1964” của học viên Nguyễn Thanh Nhật Trường (giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Lê Văn Anh) khôi phục lại một cách tương đối toàn diện và hệ thống về chính trị, kinh tế, xã hội giữa Ấn Độ và Malaya trong những năm 1947-1964, luận văn sẽ chỉ ra những cơ sở, nhân tố tác động, nội dung của các lĩnh vực chủ yếu trong quan hệ hai nước giai đoạn 1947-1964. Từ đó, luận văn rút ra một số đặc điểm và tác động của mối quan này đối với mỗi thực thể dưới thời Jawaharlal Nehru giữ chức Thủ tướng Ấn Độ.

Sau khi nghe các học viên trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu, Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ ngành Lịch sử Thế giới đã đưa ra ý kiến nhận xét góp ý cả về hình thức và nội dung. Đánh giá chung của Hội đồng chấm luận văn: các luận văn đều trình bày khoa học, có điểm mới, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn. Các học viên đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành luận văn, vận dụng tốt kiến thức đã học vào việc phân tích và đưa ra các quan điểm khoa học. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng chỉ ra cho học viên những hạn chế cần phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện luận văn.

Để thực hiện tốt một luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ, các học viên đã dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu đề tài, sưu tầm tài liệu, tổng hợp số liệu, khảo sát thực tế... và nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các thầy cô trực tiếp hướng dẫn; các đồng nghiệp và Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế - nơi học viên học tập và nghiên cứu.

Luận văn tốt nghiệp thể hiện những nỗ lực học tập và nghiên cứu, đồng thời là kết quả của quá trình phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn của mỗi học viên lớp Cao học Lịch sử Thế giới khoá 2018 - 2020. 

Hy vọng rằng, với những kiến thức trong 2 năm học, các học viên có thể áp dụng vào thực tiễn để phục vụ tốt hơn cho công tác chuyên môn của cá nhân, cũng như đóng góp vào sự nghiệp giáo dục - đào tạo nói chung và ngành Lịch sử nói riêng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Khoa Lịch sử
admin post: 2020-12-30 2:59:14 PM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...