Đào tạo sau Đại học

Khoa Lịch sử bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Thế giới, khóa học 2019-2021 (đợt 1)

 

Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên sau hai năm học tập, ngày 19/01/2022, tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Khoa Lịch sử đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ (đợt 1) cho 2 học viên lớp Cao học Lịch sử Thế giới, khoá học 2019 - 2021.

 

Chủ đề các luận văn bao gồm các nghiên cứu về những vấn đề sau: 

1. “Quan hệ giữa Mỹ với Anh về vấn đề "cưỡng bách tòng quân" từ 1783 đến 1815” của học viên Hoàng Thị Nhâm (giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Lê Thành Nam).

 

2. “Hợp tác an ninh đa phương của Hoa Kỳ ở Đông Bắc Á trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI” của học viên La Thị Xuyên (giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Bùi Thị Thảo).

Sau khi nghe các học viên trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu, Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ ngành Lịch sử Thế giới đã đưa ra ý kiến nhận xét góp ý cả về hình thức và nội dung. Đánh giá chung của Hội đồng chấm luận văn: các luận văn đều trình bày khoa học, có điểm mới, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn. Các học viên đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành luận văn, vận dụng tốt kiến thức đã học vào việc phân tích và đưa ra các quan điểm khoa học. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng chỉ ra cho học viên những hạn chế cần phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện luận văn.

Luận văn tốt nghiệp thể hiện những nỗ lực học tập và nghiên cứu, đồng thời là kết quả của quá trình phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn của mỗi học viên lớp Cao học Lịch sử Thế giới khoá 2019 - 2021. 

Mặc dù được tiến hành trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp với hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp, thế nhưng buổi lễ bảo vệ luận văn thật sự là diễn đàn học thuật hấp dẫn, thú vị, tạo nhiều động lực cho học viên, giảng viên và đại biểu tham dự.  

Khoa Lịch sử, trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế xin chúc mừng các học viên Lớp Cao học Lịch sử thế giới Khoá 28 đã bảo vệ thành công Luận văn tốt nghiệp.  

Bùi Thị Thảo

Bộ môn Lịch sử Thế giới‌

Nguồn: Khoa Lịch sử
admin post: 2022-01-20 10:49:18 AM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...