Đào tạo sau Đại học

Học viên cao học của Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế giành Giải thưởng Sử học Đinh Xuân Lâm

Được thành lập năm 2017, Giải thưởng Sử học Đinh Xuân Lâm mang tên Nhà sử học, Nhà sư phạm tài năng GS. NGND Đinh Xuân Lâm (1925-2017) định kỳ 01 năm 01 lần Quỹ sẽ trao giải thưởng cho các sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu và cán bộ trẻ có công trình nghiên cứu (chuyên khảo) xuất sắc công bố tại các nhà xuất bản uy tín trong và ngoài nước.

Năm 2020, Khoa Lịch sử trường Đại học Sư phạm Huế có 2 học viên cao học khóa 2017-2019 xuất sắc vượt qua nhiều ứng viên để đạt được giải thưởng này là:

- Võ Thị Hiền (hiện đang là giáo viên trường THPT Chuyên Kon Tum) với đề tài: Tổ chức quân sự trên chiến trường Tây Nguyên (1965-1972) dưới sự hướng dẫn của PGS. TS Lê Cung.

- Trương Thị Xuân (hiện là giáo viên trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị) với đề tài: Làng chiến đấu Vĩnh Hoàng (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) từ năm 1948 đến năm 1954 dưới sự hướng dẫn của PGS. TS. Hoàng Chí Hiếu.

Được biết, năm 2020, trong tổng số 3 giải dành cho học viên cao học, riêng Khoa Lịch sử, trường Đại học Sư phạm Huế đã giành được 2. Trước đó, năm 2019, sinh viên Huỳnh Hải Học đạt giải dành cho đối tượng là sinh viên có kết quả học tập xuất sắc và có thành tích nghiên cứu khoa học. Xin chúc mừng thành tích đạt được của các cựu học viên cao học của Khoa.

Nguồn: Khoa Lịch sử
admin post: 2020-11-18 10:15:24 PM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...