Đào tạo sau Đại học

Khoa Lịch sử tổ chức bảo vệ đề cương chi tiết cho NCS

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học, chiều ngày 16/12/2023, Tổ Lịch sử Việt Nam đã tổ chức buổi bảo vệ đề cương chi tiết luận án cho 2 NCS là: Võ Trần Ngọc Minh và Võ Văn Minh.

Nguồn: Khoa Lịch sử
admin post: 2023-12-16 6:33:42 PM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...