Đào tạo sau Đại học

Thêm 2 thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2023

Sáng ngày 5-7-2023, Tiểu ban xét tuyển đầu vào Nghiên cứu sinh đợt 3 năm 2023 của Đại học Huế, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam đã tổ tiến hành xét duyệt hồ sơ cho 2 ứng viên là Võ Trần Ngọc Minh (Cơ quan Đại học Huế) và Võ Văn Minh (Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị).

Được giao đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại từ năm 2006 (nay là Tiến sĩ Lịch sử Việt Nam), đến năm 2021, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đã tổ chức đào tạo và bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ cho 21 nghiên cứu sinh. Với kết quả đó, từ năm 2020, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao tham gia thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 (gọi tắt là Đề án 89).

Với 2 thí sinh vừa được xét tuyển, hiện tại Khoa Lịch sử có 6 NCS đang học tập và nghiên cứu, trong đó có 3 NCS theo Quy chế 2019 và 3 NCS theo Quy chế 2021.

Khoa Lịch sử xin chúc mừng và chào đón 2 NCS mới tham gia mái nhà chung và hi vọng các anh chị sẽ hoàn thành đúng tiến độ học tập, nghiên cứu với chất lượng cao.

Nguồn: Khoa Lịch sử
admin post: 2023-07-05 3:57:13 PM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...