Đào tạo sau Đại học

Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2021

Năm 2021, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tiếp tục tuyển sinh cao học với 3 chuyên ngành:
👉 Lịch sử Việt Nam
👉 Lịch sử thế giới
👉 LL và PPDH bộ môn Lịch sử
🗓 Các mốc thời gian ứng viên cần lưu tâm:
+ Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/9/2021
+ Lịch thi dự kiến: ngày 23 & ngày 24/10/2021
 
Nhằm tạo điều kiện cho quý thầy cô làm hồ sơ dự thi cao học đợt 2 năm 2021 vào Đại Học Sư Phạm Huế trong thời gian có dịch CoVid diễn ra, quý thầy cô chỉ cần điền thông tin vào mẫu đăng kí dự thi cao học ở bên dưới sẽ có chuyên viên phụ trách hỗ trợ làm hồ sơ.
Chân thành cảm ơn!
https://docs.google.com/forms/d/1KwVCmcg96uKXMwU0njw213GRgq3wgTFl2UqkuGaWuoU/viewform?fbclid=IwAR38jdiuwliN94vNUOo3m4ZhFE92HzJ9d3tTeL86tFLUMJCAQQ60BwJ4b6s&edit_requested=true
 
🔥 Thông tin liên hệ:
👉 Phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Số điện thoại: 0234.3824234, 0234. 3898746.
 
💻 Thông tin chi tiết:
 

 

Nguồn: Khoa Lịch sử
admin post: 2021-08-18 10:43:56 PM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...