ĐOÀN – HỘI

Ban Chấp hành Liên Chi đoàn Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2024-2027

Sau hai phiên làm việc ngày 09/5/2024 và 10/5/2024 vừa qua. Liên chi Đoàn Khoa Lịch sử đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Liên chi Đoàn Khoa Lịch sử nhiệm kỳ 2024 - 2027. Đồng thời trên tinh thần dân chủ, minh bạch và công khai Đại hội cũng đã bầu ra BCH Liên chi Đoàn Khoa Lịch sử nhiệm kỳ 2024-2027 gồm 09 đồng chí, trong đó 03 đồng chí là Ủy viên Thường vụ (01 Bí thư, 01 Phó Bí thư và 01 Uỷ viên) và 06 đồng chí là Ủy viên BCH đầy đủ phẩm chất, năng lực, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm để kế thừa và phát triển trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2024 - 2027 gồm các đồng chí sau đây:

  1. Đ/c Nguyễn Bình An
  2. Đ/c Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh
  3. Đ/c Nguyễn Thương
  4. Đ/c Nguyễn Thị Diệu Hiền
  5. Đ/c Nguyễn Phan Nhật Linh
  6. Đ/c Ngô Thị Thu Hiền
  7. Đ/c Lê Thị Sương
  8. Đ/c Hồ Thị Thùy Thơ 
  9. Đ/c Lương Thị Thu Hằng

Hy vọng với những mảnh ghép này sẽ tạo nên một nhiệm kỳ rực rỡ. Xin chúc tất cả các đồng chí sẽ luôn bản lĩnh, tự tin giữ vững phong độ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được đề ra và cùng nhau cháy mãi ngọn lửa nhiệt huyết để cống hiến, phát triển công tác Đoàn và phong trào thanh niên đoàn kết, vững mạnh. Tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của LCĐ Khoa Lịch sử.

Nguồn: Khoa Lịch sử
admin post: 2024-05-16 11:13:50 AM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...