ĐOÀN – HỘI

Sinh viên Khoa Lịch sử tham gia chương trình “Sinh viên Đại học Sư phạm, Đại học Huế - Tuổi trẻ sáng tạo”

Trong ngày 26/03/2022, tại khuôn viên trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Đoàn trường tổ chức chương trình “Sinh viên Đại học Sư phạm, Đại học Huế - Tuổi trẻ sáng tạo” đã được tổ chức nhằm hướng đến chào mừng kỷ niệm 91 năm thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (1931-2022) và chào mừng tháng Thanh niên 2022.
Đây là chương trình tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, đáp ứng các nhu cầu giải trí dành cho các đoàn viên trong toàn trường; xây dựng tinh thần giao lưu, học hỏi, đoàn kết giữa các Liên Chi đoàn; rèn luyện kỹ năng hoạt động đoàn và các bộ môn hoạt động thanh niên cho đoàn viên, sinh viên của trường.
LCĐ Khoa Lịch sử đã đạt giải Nhì phần thi Trò chơi dân gian. Xin chúc mừng đội thi!
Hình ảnh thầy & trò trong ngày hội kỹ năng:
 

 

 

 

Nguồn: Khoa Lịch sử
admin post: 2023-11-07 9:24:38 AM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...