NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Họp Ban Tổ chức địa phương Hội thảo khoa học quốc tế Văn hóa – Giáo dục lần thứ hai năm 2021 (ICCE 2021)

Sáng ngày 14-9-2021, Ban Tổ chức địa phương Hội thảo khoa học quốc tế Văn hóa – Giáo dục lần thứ II năm 2021 (ICCE 2021), với chủ đề: “Giáo dục Tân học ở Đông Á và Việt Nam từ nửa sau thế kỉ XIX đến cuối thế kỉ XX” đã làm việc với các đơn vị đồng tổ chức trong nước. Về phía Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế có PGS.TS. Lê Anh Phương, Hiệu trưởng, chủ trì cuộc họp và các thành viên trong Ban tổ chức; về phía Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có PGS.TS. Ca Minh Tuấn, Phó Hiệu trưởng cùng đại diện Phòng Khoa học Công nghệ - Môi trường; về phía Trường Đại học Vinh có GS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Hiệu trưởng và đại diện Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế; về phía Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên có PGS.TS. Mai Xuân Trường, Hiệu trưởng và đại diện Phòng Khoa học Công nghệ.

Thay mặt Ban tổ chức, TS. Hà Viết Hải, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ & Hợp tác quốc tế trình bày những nét chính về quá trình chuẩn bị cho hội thảo cùng một số công việc sắp tới. Đại diện của các trường tham gia cuộc họp đã đánh giá cao ý tưởng, chủ đề và công tác chuẩn bị hội thảo của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, đặc biệt đã mời được các keynote là những nhà khoa học quốc tế có uy tín. Về công việc tiếp theo, đại diện các trường thống nhất việc đẩy mạnh quảng bá, thu hút thêm nhiều bài viết có chất lượng tham gia hội thảo, kết nối thêm với các tạp chí khoa học quốc tế, kêu gọi tài trợ, việc phân công trách nhiệm giữa các đơn vị, việc đảm bảo về hạ tầng kĩ thuật và phiên dịch trong trường hợp tổ chức trực tuyến, việc xuất bản kỷ yếu, … 

Sau cuộc họp này, thay mặt cho các đơn vị đồng tổ chức ở trong nước, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác nước ngoài cùng tham gia tổ chức hội thảo là Viện Nghiên cứu châu Á thuộc Đại học Aix Marseille (Cộng hòa Pháp) và tổ chức The HEAD Foundation (Singapore). Được biết, hội thảo khoa học quốc tế Văn hóa – Giáo dục lần thứ hai năm 2021 (ICCE 2021), với chủ đề: “Giáo dục Tân học ở Đông Á và Việt Nam từ nửa sau thế kỉ XIX đến cuối thế kỉ XX” sẽ được tổ chức vào ngày 26 và 27-11-2021 tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. Ngoài đơn vị chủ nhà, hội thảo còn có sự tham gia đồng tổ chức của Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia tại Huế, Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Vinh và 2 đối tác nước ngoài là Viện Nghiên cứu châu Á thuộc Đại học Aix Marseille (Cộng hòa Pháp) và tổ chức The HEAD Foundation (Singapore).

Hoàng Chí Hiếu

Thông tin chi tiết về hội thảo tại:

http://hoithaotanhoc.dhsphue.edu.vn/Modules/Tintuc/front_detail_news.aspx?idmenu=177

Nguồn: Khoa Lịch sử
admin post: 2021-09-23 2:43:51 PM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...