Chương trình đào tạo ngành SP Lịch sử

Đề cương chi tiết học phần Chương trình giáo dục đại học sư phạm Lịch sử năm 2018

Xin xem file đính kèm

10) dccthp_2018-sp_lich_su.pdf

Nguồn: Khoa Lịch sử
admin post: 2022-12-09 4:08:42 PM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...