Thông báo

Danh sách cá nhân, tập thể ủng hộ Lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Khoa Lịch sử và Quỹ Ươm mầm tài năng Sử học (cập nhật đến ngày 04/5/2022)

STT

THỜI GIAN

CÁ NHÂN/TẬP THỂ

ĐƠN VỊ

SỐ TIỀN/QUÀ

GHI CHÚ

 1.  

26/3/2022

Ông Nguyễn Thành Nhân

Khoa Lịch sử, ĐHSP Huế

10.000.000

 

 1.  

28/3/2022

Ông Ngô Văn Minh

Cựu SV khóa 1984-1988

3.000.000

 

 1.  

29/3/2022

Ông Trương Công Huỳnh Kỳ

Khoa Lịch sử, ĐHSP Huế

5.000.000

 

 1.  

30/3/2022

Ông Lê Văn Anh

Khoa Lịch sử, ĐHSP Huế

5.000.000

 

 1.  

30/3/2022

Ông Nguyễn Tất Thắng

Khoa Lịch sử, ĐHSP Huế

10.000.000

Ủng hộ Quỹ Ươm mầm tài năng Sử học (7.000.000)

 1.  

30/3/2022

Ông Đặng Văn Chương

Khoa Lịch sử, ĐHSP Huế

5.000.000

 

 1.  

30/3/2022

Ông Nguyễn Đức Cương

Khoa Lịch sử, ĐHSP Huế

3.000.000

 

 1.  

30/3/2022

Bà Bùi Thị Thảo

Khoa Lịch sử, ĐHSP Huế

3.000.000

 

 1.  

30/3/2022

Ông Nguyễn Tuấn Bình

Khoa Lịch sử, ĐHSP Huế

2.000.000

 

 1.  

30/3/2022

Ông Hoàng Chí Hiếu

Khoa Lịch sử, ĐHSP Huế

5.000.000

 

 1.  

30/3/2022

Ông Lê Thành Nam

Khoa Lịch sử, ĐHSP Huế

2.000.000

 

 1.  

30/3/2022

Bà Lê Thị Quí Đức

Khoa Lịch sử, ĐHSP Huế

2.000.000

 

 1.  

30/3/2022

Bà Lê Thị Hoài Thanh

Khoa Lịch sử, ĐHSP Huế

2.000.000

 

 1.  

30/3/2022

Bà Trần Thị Hải Lê

Khoa Lịch sử, ĐHSP Huế

2.000.000

 

 1.  

30/3/2022

Bà Trần Thị Quế Châu

Khoa Lịch sử, ĐHSP Huế

2.000.000

 

 1.  

31/3/2022

Bà Lê Nguyễn Tường Tú

Khoa Lịch sử,

ĐHSP Huế

2.000.000

 

 1.  

1/4/2022

Tập thể lớp Sử Bà Rịa Vũng Tàu

 

1.000.000

 

 1.  

4/4/2022

Ông Lê Nguyễn Phú

Cựu SV Sử B

Khóa 2012-2016

500.000

 

 1.  

8/4/2022

Ông Trương Tiến Đạt

Nghiên cứu sinh

1.000.000

 

 1.  

8/4/2022

Ông Nguyễn Chí Hiếu

Nghiên cứu sinh

5.000.000

 

 1.  

12/4/2022

Tập thể lớp Sử Kon Tum 

Khóa 1998-2002

 

100.000.000

 

 1.  

14/4/2022

Bà Nguyễn Thị Ty

Cựu SV

Khóa 1985-1989

2.000.000

 

 1.  

14/4/2022

Bà Lê Thị Thiên Lộc

Cựu SV

Khóa 2016-2022

200.000

 

 1.  

14/4/2022

Ông Nguyễn Vũ An

Cựu SV

Khóa 2016-2022

200.000

 

 1.  

15/4/2022

Tập thể lớp Sử 

Khóa 1990-1994

 

12.000.000

 

 1.  

15/4/2022

Ông Trần Hữu Thùy Giang

 

Cựu SV

Khóa 1999-2003

5.000.000

+ Lẵng hoa

 

 1.  

16/4/2022

Ông Nguyễn Mạnh Tiến

Cựu SV 

Khóa 1990-1994

2.000.000

 

 1.  

16/4/2022

Tập thể lớp Sử 

Khóa 1984-1988

 

4.000.000

 

 1.  

16/4/2022

Tập thể lớp Sử 

Khóa 1984-1988

 

3.000.000

Ủng hộ Quỹ Ươm mầm tài năng Sử học

 1.  

17/42022

Ông Trần Thanh Thủy

Cựu Nghiên cứu sinh

1.000.000

 

 1.  

17/4/2022

Bà Rơlan H’Hlơnh

Cựu SV lớp Sử C

Khóa 2014-2018

1.000.000

 

 1.  

18/4/2022

Tập thể lớp Sử A

 Khóa 2012-2016

 

2.500.000

 

 1.  

18/4/2022

Ông Trần Văn Quang

Cựu SV lớp Sử B

Khóa 2002-2006

1.000.000

 

 1.  

18/4/2022

Tập thể lớp Sử 

Khóa 1988-1992

 

10.000.000

 

 1.  

18/4/2022

Ông Lê Văn Phan

Cựu SV 

Khóa 1998-2002

1.500.000

 

 1.  

19/4/2022

Ông Bùi Hoàng Tân

Nghiên cứu sinh

1.000.000

 

 1.  

19/4/2022

Tập thể lớp Sử A 

Khóa 2007-2011

 

6.400.000

 

 1.  

19/4/2022

Bà Nguyễn Thị Vĩnh Linh

Cựu SV lớp Sử B

Khóa 2002-2006

1.000.000

 

 1.  

20/4/2022

Cựu SV lớp Sử A 

Khóa 2004-2008

 

10.000.000

Ủng hộ Quỹ Ươm mầm tài năng Sử học

 1.  

20/4/2022

Tập thể lớp Sử B 

Khóa 2008-2012

 

2.000.000

 

 1.  

20/4/2022

Tập thể lớp Sử B 

Khóa 2008-2012

 

2.000.000

Ủng hộ Quỹ Ươm mầm tài năng Sử học

 1.  

21/4/2022

Ông Lê Hồng Toan

Cựu SV

Khóa 2012-2016

500.000

 

 1.  

22/4/2022

Ông Mai Xuân Toàn

Cựu NCS

2.000.000

 

 1.  

22/4/2022

Ông Nguyễn Trung Triều

Cựu NCS

1.000.000

 

 1.  

24/4/2022

Ông Nguyễn Thành Vũ

Cựu SV

Khóa 1991-1995

5.000.000

 

 1.  

24/4/2022

Ông Nguyễn Văn Tây

Bà Trương Thị Thu Thảo

Cựu SV lớp Sử B

Khóa 2004-2008

1.000.000

 

 1.  

25/4/2022

Ông Nguyễn Minh Đức

Cựu SV 

Khóa 1987-1991

2.000.000

 

 1.  

25/4/2022

Ông Nguyễn Mạnh Quyền

Cựu SV

Khóa 2006-2010

1.000.000

 

 1.  

25/4/2022

Bà Nguyễn Thị Trà My

Cựu SV lớp Sử B

Khóa 2002-2006

1.000.000

 

 1.  

26/4/2022

Ông Lê Công Toán, Ông Phan Thanh Hùng, Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Bà Nguyễn Thị Minh Hà, Bà Nguyễn Thị Hồng Sâm

Cựu SV 

Khóa 1989-1993

2.500.000

 

 1.  

26/4/2022

Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

 

500.000

 

 1.  

26/4/2022

Tập thể lớp Sử VLVH 

Bình Thuận Khóa 2020-2022

 

Bức tranh

 

 1.  

26/4/2022

Bà Thiệu Thị Chinh

Cựu SV lớp Sử VHVL Bình Thuận

Khóa 2020-2022

2.000.000

 

 1.  

27/4/2022

Trung tâm Công nghệ Thông tin

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

 

500.000

 

 1.  

27/4/2022

Bà Trương Thị Ngọc Huyền

Cựu SV

Khóa 2016-2020

200.000

 

 1.  

27/4/2022

Trung tâm phát triển năng lực sư phạm, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

 

500.000

 

 1.  

27/4/2022

Khoa Giáo dục Tiểu học

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

 

500.000

 

 1.  

27/4/2022

Tập thể lớp Cao học Lịch sử Thế giới Quảng Trị K29

 

3.000.000

 

 1.  

28/4/2022

Tập thể lớp Sử Bình Thuận K7

 

10.000.000

 

 1.  

28/4/2022

Ông Đỗ Mạnh Hùng

Cựu SV

Khóa 2000-2004

2.000.000

 

 1.  

28/4/2022

Ông Nguyễn Văn Thắng

Cựu SV

Khóa 1992-1996

1.000.000

 

 1.  

28/4/2022

Ông Dương Quang Hiệp

Cựu học viên Cao học LSTG Khóa 2002-2004

1.000.000

 

 1.  

28/4/2022

Tập thể lớp Cao học LSTG K27

 

500.000

 

 1.  

28/4/2022

Ông Trần Hữu Trung

Cựu SV

Khóa 1992-1996

1.000.000

 

 1.  

29/4/2022

Bà Đỗ Thị Kim Chi

Cựu SV lớp Sử A

Khóa 2009-2013

500.000

 

 1.  

29/4/2022

Ông Dương Văn Hậu

Cựu SV

Khóa 2016-2020

500.000

 

 1.  

29/4/2022

Ông Phạm Văn Hồ

Cựu SV

Khóa 1995-1999

1.000.000

 

 1.  

29/4/2022

Ông Hồ Quang Chính

Cựu cán bộ 

Khoa Lịch sử

1.000.000

 

 1.  

29/4/2022

Ông Nguyễn Tiến Vinh, ông Phan Thanh Nhất, bà Trần Thị Hằng, bà Nguyễn Thùy Trang, bà Đinh Thị Kim Ngân

Cựu NCS

5.000.000

 

 1.  

29/4/2022

Ông Võ Văn Minh

Cựu SV lớp Sử A

Khóa 1997-2001

5.000.000

 

 1.  

29/4/2022

Ông Nguyễn Hữu Đà

Cựu SV lớp Sử B

Khóa 2002-2006

500.000

 

 1.  

29/4/2022

Tập thể lớp Sử C 

Khóa 2013-2017

 

4.000.000

 

 1.  

30/4/2022

Tập thể lớp Sử B 

Khóa 2014-2018

 

1.400.000

 

 1.  

30/4/2022

Tập thể lớp Sử B 

Khóa 2010-2014

 

6.600.000

 

 1.  

1/5/2022

Tập thể lớp Lịch sử - Địa lý tỉnh Hà Nam

 

1.000.000

 

 1.  

1/5/2022

Ông Ngô Văn Đức

Cựu SV 

Khóa 1983-1987

2.000.000

 

 1.  

1/5/2022

Khoa Lịch sử, Trường ĐHSP Hà Nội 2

 

Lẵng hoa

 

 1.  

1/5/2022

Ông Lê Trọng Gia Khánh

Cựu SV 

Khóa 2015-2019

500.000

 

 1.  

1/5/2022

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền

Cựu NCS

1.000.000

 

 1.  

1/5/2022

Ông Hồ Hải Hưng

Cựu NCS khoá 2013-2016

1.000.000

 

 1.  

1/5/2022

Ông Trần Thuận

Cựu SV khoá 1980-1984

5.000.000 + sách

Ủng hộ Quỹ Ươm mầm tài năng Sử học

 1.  

2/5/2022

Tập thể lớp Sử A khoá 2002-2006

 

5.000.000

 

 1.  

2/5/2022

HĐ bộ môn Lịch sử tỉnh Quảng Trị

 

3.000.000 + Lẵng hoa

 

 1.  

2/5/2022

Ông Chu Tiến Lực

Cựu HVCH LSVN K26

2.500.000

Ủng hộ Quỹ Ươm mầm tài năng Sử học (2.000.000)

 1.  

2/5/2022

Ông Đặng Xuân Bắc

Cựu SV khoá 2000-2004

5.000.000

Ủng hộ Quỹ Ươm mầm tài năng Sử học

 1.  

2/5/2022

Tập thể lớp Sử khoá 1980-1984

 

5.000.000

Ủng hộ Quỹ Ươm mầm tài năng Sử học

 1.  

2/5/2022

Tập thể lớp Sử B khoá 2009-2013

 

6.700.000

 

 1.  

2/5/2022

Khoa Lịch sử, trường Sư phạm, Trường ĐH Vinh

 

1.000.000 + Lẵng hoa

 

 1.  

2/5/2022

Tập thể lớp Sử A khoá 2008-2012

 

2.000.000

 

 1.  

2/5/2022

Bà Nguyễn Thị Thuỷ

Cựu SV lớp Sử B khoá 2002-2006

500.000

 

 1.  

2/5/2022

Tập thể lớp Sử khoá 1998-2002

 

10.000.000 +

Lẵng hoa

 

 1.  

2/5/2022

Tập thể lớp Sử B khoá 2007-2011

 

9.700.000+hoa

 

 1.  

2/5/2022

Tập thể lớp Sử A khoá 1997-2001

 

10.000.000

 

 1.  

2/5/2022

Tập thể lớp Sử khoá 2000-2004

 

10.000.000

 

 1.  

2/5/2022

Tập thể lớp Sử khoá 2001-2005

 

10.000.000

 

 1.  

2/5/2022

Tập thể lớp Sử khoá 1999-2003

 

3.000.000 + 

Lẵng hoa

 

 1.  

2/5/2022

Tập thể lớp Sử khoá 1995-1999

 

10.000.000

 

 1.  

2/5/2022

Tập thể lớp cao học LL&PPDHLS khoá 30

 

5.000.000

 

 1.  

2/5/2022

Bà Nguyễn Thị Châu

Cựu SV khoá 1977-1981

1.000.000

 

 1.  

2/5/2022

Tập thể lớp Sử khoá 1994-1998

 

10.000.000

 

 1.  

2/5/2022

Tập thể lớp Sử khoá 1978-1982

 

4.000.000

 

 1.  

2/5/2022

Tập thể lớp Sử khoá 1979-1983

 

5.000.000

 

 1.  

2/5/2022

Tập thể lớp Sử cử tuyển khoá 1997-2002

 

3.500.000 + quà

 

 1.  

2/5/2022

Ông Cil Duynh

Cựu SV lớp cử tuyển 1997-2002

Hoa

 

 1.  

2/5/2022

Ông Đặng Văn Hồ

Cựu GV khoa Lịch sử

1.000.000

 

 1.  

2/5/2022

Ông Hoàng Văn Tân

Cựu GV khoa Lịch sử

1.000.000

 

 1.  

2/5/2022

Tập thể lớp Sử A khoá 2005-2009

 

4.400.000

Ủng hộ Quỹ Ươm mầm tài năng Sử học

 1.  

2/5/2022

Tập thể lớp Sử A khoá 2004-2008

 

2.000.000

 

 1.  

2/5/2022

Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

 

1.000.000

 

 1.  

2/5/2022

Bà Trần Thị Phương Lan

Cựu SV

Khóa 2013-2017

500.000

 

 1.  

2/5/2022

Tập thể lớp Sử 

Khóa 2006-2010

 

5.000.000

 

 1.  

2/5/2022

Tập thể lớp Sử 

Khóa 1996-2000

 

15.000.000

 

 1.  

3/5/2022

Bà Đinh Thị Nếch

Cựu SV

500.000

 

 1.  

3/5/2022

Ông Nguyễn Anh Tuấn, ông Võ Chí Quyết, ông Trần Văn Hợi, ông Bùi Văn Phúc

Cựu SV

Khóa 2014-2018

2.000.000

 

 1.  

3/5/2022

Ông Đỗ Trọng Thiên Sơn

Cựu SV

Khóa 2012-2016

500.000

 

 1.  

3/5/2022

Ông Huỳnh Lâm Phúc

Bà Nguyễn Thị Nhật Thảo

Cựu SV lớp Sử A

Khóa 2015-2019

1.000.000

 

 1.  

3/5/2022

Bà Bùi Thị Diệu Hiền

Cựu SV lớp Sử A

Khóa 2015-2019

200.000

 

 1.  

3/5/2022

Ông Lê Chính 

Cựu cán bộ 

Khoa Lịch sử

500.000

 

 1.  

3/5/2022

Tập thể lớp Sử - Địa

Khóa 1974-1978

 

2.000.000

Ủng hộ Quỹ Ươm mầm tài năng Sử học

 1.  

3/5/2022

Ông Nguyễn Văn Sơn

Cựu SV

Khóa 1986-1990

10.000.000

 

 1.  

3/5/2022

Ông Nguyễn Minh Phương

Ông Huỳnh Văn Tuyết

Cựu NCS

2.000.000

 

 1.  

3/5/2022

Tập thể lớp Sử A

Khóa 2010-2014

 

2.900.000

 

 1.  

3/5/2022

Bà Võ Thị Ánh Diệp

Cựu SV lớp Sử A

Khóa 2013-2017

300.000

 

 1.  

3/5/2022

Tập thể lớp Sử B

Khóa 2004-2008

 

7.000.000

 

 1.  

3/5/2022

Tập thể lớp Sử VLVH K14 ở Huế

 

2.000.000

 

 1.  

3/5/2022

Tập thể lớp Sử 

Khóa 1993-1997

 

10.000.000

 

 1.  

3/5/2022

Tập thể lớp Sử - Địa

Khóa 1973-1977

 

2.000.000

 

 1.  

3/5/2022

Bà Nguyễn Thị Vân Yến

Cựu cán bộ

Khoa Lịch sử

500.000

 

 1.  

3/5/2022

Ông Nguyễn Văn Hoa

Cựu cán bộ

Khoa Lịch sử

500.000

 

 1.  

3/5/2022

Tập thể lớp Sử 

Khóa 1987-1991

 

8.000.000 + 

Lẵng hoa

 

 1.  

3/5/2022

Ông Hà Dũng

Cựu SV

Khóa 1977-1981

1.000.000

 

 1.  

3/5/2022

Bà Thái Thị Phương Thảo

Cựu SV

Khóa 2002-2006

500.000

 

 1.  

3/5/2022

Khoa Lịch sử, trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng

 

1.000.000 + 

Lẵng hoa

 

 1.  

3/5/2022

Bà Phạm Thị Hải

Cựu SV

Khóa 2017-2021

300.000

 

 1.  

3/5/2022

Bà Lê Thị Như Hoa

Cựu SV

Khóa 2017-2021

500.000

 

 1.  

3/5/2022

Ông Lê Văn Kim Hoàng

Cựu SV

Khóa 2017-2021

500.000

 

 1.  

3/5/2022

Tập thể lớp Sử 

Khóa 1982-1986

 

5.000.000

 

 1.  

3/5/2022

Tập thể lớp Sử 

Khóa 1991-1995

 

10.000.000

 

 1.  

3/5/2022

Tập thể lớp Cao học LL&PPDHLS

Khóa 29

 

3.000.000

 

 1.  

3/5/2022

Tập thể lớp Sử 

Khóa 2003-2007

 

8.000.000

 

 1.  

3/5/2022

Tập thể lớp Sử Cao học Buôn Ma Thuột

 

2.000.000

 

 1.  

3/5/2022

Tập thể lớp Cao học LL&PPDHLS

Khóa 21

 

2.000.000

 

 1.  

3/5/2022

Bà Trần Thúy Hiền

Cựu SV

Khóa 1992-1996

1.000.000

 

 1.  

3/5/2022

Bà Thân Thị Lộc

Cựu HVCH LL&PPDH LS Khóa 20

500.000

 

 1.  

3/5/2022

Bà Cao Thị Kiều Oanh

Cựu HVCH LSVN Khóa 24

500.000

 

 1.  

3/5/2022

Bà Lê Thị Đào

Cựu HVCH LSVN Khóa 26

500.000

 

 1.  

3/5/2022

Bà Nguyễn Thị Luyến

Lớp Cao học LSTG

200.000

 

 1.  

3/5/2022

Ông Ngô Văn Cường

Lớp Cao học LL&PPDHLS K28

500.000

 

 1.  

3/5/2022

Tạp chí Lịch sử Quân sự

 

Lẵng hoa

 

 1.  

3/5/2022

Bộ môn Lịch sử, khoa Sư phạm, Trường Đại học Quy Nhơn

 

Lẵng hoa

 

            

 

Nguồn: Khoa Lịch sử
admin post: 2022-05-10 8:57:09 AM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...