Thông báo

Khoa Lịch sử tổ chức Hội nghị Viên chức, Người lao động năm học 2020-2021

Ngày 23/11/2020, Khoa Lịch sử đã tổ chức Hội nghị Viên chức, Người lao động năm học 2020 - 2021, nhằm tổng kết các hoạt động của Khoa trong năm học 2019 - 2020 và đề ra Phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

Hội nghị VC – NLĐ Khoa Lịch sử hân hạnh được thầy giáo, PGS.TS. Nguyễn Thành Nhân (Phó Hiệu trưởng nhà trường) đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Hội nghị đã nghe Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020 và Phương hướng năm học 2020 - 2021, trả lời những ý kiến đóng góp của viên chức trong Khoa. Chủ tịch đoàn đã thông qua các chỉ tiêu phấn đấu, phát động thi đua trong năm học mới.  

Hội nghị đã được các đại biểu chia sẻ, đóng góp về các hoạt động của Khoa trong năm học qua, đặc biệt là được nghe những ý kiến chỉ đạo của PGS.TS. Nguyễn Thành Nhân (Phó Hiệu trưởng nhà trường) về các vấn đề như: Đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, bồi dưỡng giáo viên, đào tạo chất lượng cao, kiểm định chất lượng và nhất là những định hướng hoạt động trong năm học tới.

Sau tròn một buổi làm việc, Hội nghị Viên chức, Người lao động năm học 2020 - 2021 của Khoa Lịch sử đã thành công tốt đẹp.

 

 

 

Nguồn: Khoa Lịch sử
admin post: 2020-11-23 9:38:00 PM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...