TUYỂN SINH

Tuyển sinh Đại học 2020, ngành Sư phạm Lịch sử

Thông tin Tuyển sinh

Mã trường: DHS

Mã Ngành: 7140218

Tên Ngành: SƯ PHẠM LỊCH SỬ

Chỉ tiêu tuyển sinh: 160 

Tổ hợp môn:

C00: Văn, Sử, Địa  Chọn ngành khác cùng tổ hợp môn
C19: Văn, Sử, GDCD  Chọn ngành khác cùng tổ hợp môn
D14: Văn, Sử, Anh  Chọn ngành khác cùng tổ hợp môn
D78: Văn, KHXH, Anh  Chọn ngành khác cùng tổ hợp môn

Phương thức xét tuyển:

- Xét KQ thi THPT (112)
- Xét học bạ (48)

Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân ngành Sư phạm Lịch sử có khả năng:

- Làm công tác giảng dạy lịch sử tại các trường đại học, cao đẳng, phổ thông trung học…

- Làm công tác nghiên cứu ở tổ chức, cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, đặc biệt về lĩnh vực Sử học, Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử;

- Làm công tác quản lý tư liệu lịch sử, quản lý bảo tàng, di tích lịch sử…

- Làm công tác lịch sử, văn hoá ở các cơ quan nhà nước, đoàn thể xã hội;

- Làm những công việc liên quan đến những vấn đề khác nhau thuộc khối Khoa học xã hội và nhân văn.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Tiếp tục học và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới, Lý luận và Phương pháp dạy học môn Lịch sử và một số chuyên ngành liên quan đến lịch sử như: Việt Nam học, Đông Phương học, Quan hệ Quốc tế, Chính trị học…

 

Nguồn: http://tuyensinh.dhsphue.edu.vn
admin post: 2020-06-15 10:14:21 AM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...