TUYỂN SINH

Danh sách trúng tuyển Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế năm 2020

Ngành SP Lịch sử - Địa lý

Ngành SP Lịch sử

 

 

Mọi thông tin chi tiết xin xem tại:

http://tuyensinh.dhsphue.edu.vn/Modules/nhaphoc/dstrungtuyen.aspx

Nguồn: Khoa Lịch sử
admin post: 2020-10-05 9:38:54 AM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...