TUYỂN SINH

Tuyển sinh Đại học 2020, ngành Sư phạm Lịch sử-Địa lý

Thông tin Tuyển sinh

Mã trường: DHS

Mã Ngành: 7140249

Tên Ngành: SƯ PHẠM LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ

Chỉ tiêu tuyển sinh:  60

Tổ hợp môn:

C00: Văn, Sử, Địa  Chọn ngành khác cùng tổ hợp môn
C19: Văn, Sử, GDCD  Chọn ngành khác cùng tổ hợp môn
C20: Văn, Địa, GDCD  Chọn ngành khác cùng tổ hợp môn
D78: Văn, KHXH, Anh  Chọn ngành khác cùng tổ hợp môn

Phương thức xét tuyển:

- Xét KQ thi THPT (42)
- Xét học bạ (18)

Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý có khả năng:

- Làm giáo viên dạy môn Lịch sử và Địa lý tại các trường Trung học cơ sở.

- Có thể làm chuyên viên nghiên cứu tại các trung tâm, viện nghiên cứu về lịch sử, văn hóa, quy hoạch lãnh thổ, quản lý tài nguyên môi trường, các dự án dân số, phát triển nông thôn, đô thị hóa…

- Làm việc tại các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tổ chức có liên quan đến lịch sử, địa lý, văn hóa thông tin, xã hội, giáo dục, chính trị, quân sự, du lịch...

Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Tiếp tục học và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới, Lý luận và Phương pháp dạy học môn Lịch sử, Địa lý kinh tế xã hội, Địa lý tự nhiên, Lý luận và Phương pháp dạy học môn Địa lý

- Học đại học ngành thứ hai ngành Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý…

 

Nguồn: Khoa Lịch sử
admin post: 2020-06-15 10:14:55 AM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...