Đào tạo Đại học

Chương trình đào tạo ngành SP Lịch sử của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của Bộ GD&ĐT

Sáng ngày 18/11/2023, Chương trình đào tạo ngành cử nhân Lịch sử của Khoa Lịch sử, trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đã được Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội cấp Giấy Chứng nhận với 92% tiêu chí đạt yêu cầu.

Kết quả này đã khẳng định chất lượng CTĐT của ngành SP Lịch sử đối với toàn xã hội. Toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên trong toàn Khoa sẽ không ngừng hoàn thiện, cải tiến và nâng cao chất lượng của các chương trình đào tạo hiện có và sắp triển khai để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Nguồn: Khoa Lịch sử
admin post: 2023-11-19 8:22:50 PM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...