NGƯỜI HỌC

Sinh viên Khoa Lịch sử đạt được giải thưởng Sử học Đinh Xuân Lâm năm 2023

Chúc mừng bạn Dương Thị Thiên An, sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử khoá 2019-2023 đã đạt được giải thưởng Sử học Đinh Xuân Lâm năm 2023!

 

 

Nguồn: Khoa Lịch sử
admin post: 2023-11-30 1:25:56 PM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...