NGÀY NÀY NĂM XƯA

Kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024)

🔥 Năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - là thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Trang sử chói lọi ấy đã và đang được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta biến thành khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời. Đây cũng là một dấu mốc vinh quang chói lọi trong lịch sử Việt Nam, kết thúc chiến tranh và mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội.

📌 Vào lúc 5 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, Quân đội nhân dân Việt Nam mở đợt tiến công cuối cùng, tiến thẳng vào trung tâm Sài Gòn, đánh chiếm Dinh Độc Lập. Vào 10 giờ 45 phút cùng ngày, chiếc xe tăng T-59 số hiệu 390 xông tới húc tung cánh cổng chính, đại đội trưởng Bùi Quang Thận nhảy ra khỏi xe và chạy lên nóc Dinh Độc lập cắm lá cờ của Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. 11 giờ 30 phút, Tổng thống Chính phủ Việt Nam Cộng hòa - Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. 

📌 Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 với Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến dịch Huế – Đà Nẵng và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã làm thất bại cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ; giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Với thắng lợi này,  đã kết thúc 21 năm chiến đấu chống Mỹ, cứu nước và kết thúc 30 năm (1945-1975) tiến hành chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, mang lại nền độc lập, thống nhất trọn vẹn cho dân tộc, mở ra bước ngoặt vĩ đại, thiết lập quyền làm chủ thật sự của nhân dân, đưa cả nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi này đã nâng truyền thống yêu nước, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường của dân tộc Việt Nam lên tầm cao mới. Tác động mạnh mẽ đến tình hình nước Mỹ và thế giới, cổ vũ phong trào cách mạng thế giới, nhất là phong trào giải phóng dân tộc.

📌 Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân ta thắng lợi thể hiện tinh thần đoàn kết của toàn thể dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và tinh thần chiến đấu của ba nước trên bán đảo Đông Dương là Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia; sự đồng tình, ủng hộ giúp đỡ to lớn về vật chất và tinh thần của các lực lượng cách mạng, hòa bình, dân chủ trên thế giới, nhất là Liên Xô và Trung Quốc; phong trào phản đối chiến tranh Mĩ xâm lược Việt Nam của nhân dân thế giới và nhân dân Mĩ.

📝Nhân kỷ niệm ấy, chúng ta cùng nhìn lại chặng đường 49 năm lịch sử của nước ta sau ngày giải phóng, thống nhất đất nước và bắt đầu xây dựng, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước:

📍1975: Chiến dịch giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra trong 55 ngày đêm, kết thúc vào ngày 30/4/1975, thống nhất hai miền Nam - Bắc sau 21 năm chia cắt.

📍1976: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV đã đề ra đường lối xây dựng CNXH, hoàn thành thống nhất về mặt nhà nước.

📍1977: Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc

📍1986: Đại hội Đảng lần thứ VI khẳng định con đường đổi mới do Đại hội Đảng lần thứ IV đề ra là con đường đúng đắn, phù hợp với thực tiễn của Việt Nam.

📍1995: Việt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ.

📍1995: Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

📍2007: Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

📍2015: Việt Nam cam kết thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

📍2020: Đạt 342,7 tỷ đô la Mỹ (USD), trở thành nền kinh tế lớn thứ tư trong ASEAN

📍2021: Đại hội Đảng lần thứ XIII, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

📍2022: Ban Chấp hành Trung ương ban hành:  "Về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới"

 📌 Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao chính thức với 193 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có 7 nước đối tác chiến lược toàn diện. Việt Nam hiện là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế và khu vực, như ASEAN, APEC, WTO và nhiều tổ chức khác, thể hiện vai trò và vị thế ngày càng tăng của mình trên trường quốc tế. Quốc hội có quan hệ với quốc hội, nghị viện của hơn 140 quốc gia. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tổ chức Nhân dân cũng đã triển khai đối ngoại thiết thực.
Bên cạnh đó, Việt Nam còn có quan hệ thương mại với hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, ký hiệp định thương mại song phương với hơn 100 nước, trong đó có nhiều hiệp định thế hệ mới. Các hoạt động ngoại giao kinh tế đã đóng góp quan trọng vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI

 📌 Như vậy, trong suốt 49 năm qua, Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, chuyển mình từ một quốc gia chia cắt và chiến tranh thành một quốc gia đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Nền kinh tế đã chuyển mình từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thu hút đầu tư nước ngoài và mở rộng quan hệ đối ngoại. 

✏️ Kết lại cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Việt Nam (1954-1975) là một trong những cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc điển hình nhất trong thế kỷ XX, với nhiều bài học quý báu về lòng yêu nước, sự kiên cường và tinh thần đoàn kết. Cuộc chiến không chỉ để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử Việt Nam mà còn có tác động lớn đến cục diện chính trị thế giới.

 🖋️ Nhận định về thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (12-1976) của Đảng nêu rõ: “Năm tháng sẽ trôi qua nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc.” 49 năm sau ngày thống nhất đất nước, Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức mới. Với truyền thống anh hùng bất khuất, với tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm và khát vọng vươn cao, tin rằng đất nước ta sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, góp phần vào sự phát triển chung của khu vực và thế giới.

Nguồn: sưu tầm

Ban truyền thông CLB Sử học.

#CLBSuHoc

#DHS

#Khoalichsu

---

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

Fanpage: CLB SỬ HỌC – Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

📩Email: clbsuhoc.khoalichsudhs@gmail.com

☎️Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh – Sđt: 0945954642.

☎️Phó chủ nhiệm: Đỗ Đức Mạnh - Sđt: 0327217167

☎️Phó chủ nhiệm: Nguyễn Bình An - Sđt: 090640270

 

Nguồn: Khoa Lịch sử
admin post: 2024-04-30 2:11:18 PM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...