Đội ngũ Cán bộ

Tổ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử

1. TS. Trần Thị Hải Lê: Trưởng bộ môn

https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/1119

 

 

2. TS. Nguyễn Đức Cương

https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/2321

 

 


Nguồn: Khoa Lịch sử
admin post: 2023-10-17 10:20:19 AM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...