Đội ngũ Cán bộ

Tổ Lịch sử Việt Nam

1. PGS.TS. Hoàng Chí Hiếu: Trưởng bộ môn

https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/1123

 

2. PGS.TS. Trương Công Huỳnh Kỳ

https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/1121

 

3. PGS.TS. Nguyễn Tất Thắng: 

https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/1112

 

4. ThS. Lê Thị Hoài Thanh

https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/1122

 

 

Nguồn: Khoa Lịch sử
admin post: 2023-10-17 10:21:02 AM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...