Các hệ đào tạo khác

Tổ Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Lịch sử, Khoa Lịch sử Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế với công tác đào tạo chuyên môn

Tổ Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Lịch sử thuộc Khoa Lịch sử Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế là một trong ba tổ bộ môn của khoa. Tổ gồm có 3 thành viên chính:

 1. Thầy giáo, PGS.TS. Nguyễn Thành Nhân, nguyên là Tổ trưởng bộ môn, nay là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

2. Thầy giáo, TS.GVC. Nguyễn Đức Cương: Tổ trưởng bộ môn.

3. Cô giáo, ThS.GVC. Trần Thị Hải Lê. 

Ngoài ra, còn có sự cộng tác của các thầy giáo đã nghỉ hưu như: PGS.TS. Đặng Văn Hồ, PGS.TS. Trần Vĩnh Tường… 

Tổ Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Lịch sử đảm nhiệm công tác giảng dạy các học phần thuộc nghiệp vụ sư phạm cho các hệ đào tạo Đại học, chính quy, liên thông, vừa học vừa làm ở tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế cũng như các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ...

Không những vậy, Tổ đã mở mã ngành đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Lịch sử, đến nay đã là khóa XXIX cho các sở GD-ĐT thuộc các tỉnh miền Trung Tây Nguyên, Tây Nam Bộ...

Tổ có độ ngũ có trình độ chuyên môn sâu, nghiên cứu khoa học giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Đây cũng là đội ngũ chủ chốt của Nhà trường tham gia bồi dưỡng giáo viên cốt cán cũng như đại trà về chương trình giáo dục phổ thông 2018 và các modun thực hiện đổi mới trong giáo dục cho 10 tỉnh miền Trung từ Quảng Bình vào đến Bình Thuận, được chương trình ETEP và Bộ Giáo dục và đào tạo đánh giá rất cao.

Với sự tín nhiệm của các thế hệ sinh viên, học viên cao học, các thành viên trong tổ luôn phấn đấu, cố gắng trao dồi kiến thức, kỹ năng, phẩm chất đạo đức để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Khoa Lịch sử và Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

 

 

Nguồn: Khoa Lịch sử
admin post: 2021-04-13 4:25:13 PM

Right menu loadding...